18.10.16

Vanskelige pensjonsord forklart helt enkelt

Vanskelige pensjonsord forklart helt enkelt

Det finnes mange rare ord og uttrykk når det gjelder pensjon. Med denne ordlisten blir du litt klokere.

Levealders­justering

I dag lever vi lenger enn før, og pensjonen må derfor fordeles over flere år. For at pensjonssystemet skal være bærekraftig må yngre generasjoner belage seg på enten å jobbe lenger, eller å få mindre pensjon. Levealdersjustering er enkelt forklart en pensjonsberegning som tar utgangspunkt i forventet levealder for ditt årskull den dagen du skal gå av med pensjon.

brannmann

Særaldersgrense

Sykepleiere og brannmenn er eksempler på yrker med særaldersgrense. Har du en særaldersgrense kan du gå av ved en bestemt alder før 67 år. Du kan også bruke den såkalte 85-års regelen, og gå av om medlemstiden din og alderen din til sammen blir 85 år. Hvor tidlig du kan gå av avhenger av yrket og stillingen din.

Pensjonskapitalbevis

Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra en innskuddspensjon du har hatt som tjenestepensjon hos en tidligere arbeidsgiver i privat sektor. Du kan ta ut pensjonen fra du er 62 år, men pensjonen må utbetales over minst 10 år og ihvertfall til du er 77 år. Men det er lurt å gjøre noe før den tid: Se på det som sparepenger. Du kan få bedre avkastning på disse midlene om du flytter pensjonskapitalbeviset til en forvalter som tar lave gebyrer. Hvis ikke vil gebyrene spise mer av avkastningen. Du kan enkelt sjekke om du har et pensjonskapitalbevis ved å logge deg inn på norskpensjon.no.

Innskuddspensjon

De fleste arbeidsgivere i det private har en innskuddsordning som sin tjenestepensjon. Arbeidsgiver setter inn en andel av den ansattes lønn til pensjon. Det er som en sparekonto, men som du ikke har tilgang til før du går av med pensjon. Nivået på pensjonen avhenger av størrelsen på innbetalingene, avkastningen, og hvor lang utbetalingstid den ansatte velger.

Ytelsespensjon

Med ytelsespensjon får de ansatte en prosentandel av lønnen i pensjon. Summen av alderspensjon fra folketrygden og ytelsespensjonen skal til sammen bli for eksempel 66 prosent. For å få full pensjon må du normalt jobbe 30 år på heltid. Arbeidsgiver betaler inn til et pensjonsfellesskap, og ikke til en individuell sparekonto (som i innskuddspensjon). Offentlig tjenestepensjon er en ytelsespensjon. Noen private bedrifter har fortsatt ytelsespensjon, men mange har gått over til innskuddspensjon.

laerer

Fripolise

En fripolise er oppspart pensjon fra en ytelsesordning du har hatt som tjeneste­pensjon hos en tidligere arbeidsgiver i privat sektor. Pensjon fra en fripolise kan utbetales livsvarig.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn