19.10.16

Slik holder du huset ditt tørt

Slik holder du huset ditt tørt

Det kommer stadig oftere ekstreme nedbørsmengder. Det kan være en påkjenning for hus og hytter, men det er noen grep du kan ta for å begrense skadene.

Klimaendringer må sees i et lengre perspektiv, og skader som følge av nedbør og flom varierer fra år til år. Likevel ser vi en klar tendens til økte erstatningsutbetalinger på disse sakene de siste 20 årene, fra 3,4 millioner i 1996 til mer enn 520 millioner i 2015.

– Det første du bør gjøre dersom det spås styrtregn, er å sjekke om takrenner og kummer er rensket fri for løv og kvister. Rydd hage og terrasse for møbler og andre løse gjenstander som kan bli tatt av flomvannet, sier avdelingsleder Robin Wulff-Nilsen i KLP Skadeforsikring.

– En enkel måte å beskytte møbler på, er å skjære toppen av en melkepakke og sette bordbeinet nedi pakken. Har du balkong, er det lurt å rengjøre den slik at vann og skitt renner fort av.

Planlegg for våtere klima

Han minner om at vannskader på grunn av dårlig drenering i utgangspunktet ikke dekkes av forsikringen. Særlig kan det bli store utgifter hvis huset er gammelt, og det ikke har blitt gjort noe for å sikre avrenning bort fra bygningen.

– Det er lurt å se på tomten din og planlegge hvordan du kan beskytte huset mot mildere, våtere klima. Det bør blant annet være helling ned fra huset for å sikre god avrenning, og du bør ha vegetasjon på tomta som tar unna regn.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn