06.03.17

Seks store takker

Seks store takker

Siden september har seks verdige vinnere blitt hedret med "En stor takk". Her kan du se alle overrekkelsene.

Av: Nils Fredrik Wisløff-Høgestøl og Roar Grønstad

Mange av KLP sine medlemmer har yrker som innebærer å ivareta andre. Vi lar oss inspirere av dem som gjør alt for at menneskene rundt dem skal ha det bra, og deler derfor ut prisen ”En stor takk”, der vi gir en ekstra påskjønnelse til noen av disse menneskene. Totalt ble det sendt inn over 2 300 nominasjoner fra hele landet til de første to rundene av ”En stor takk”, der seks hverdagshelter har blitt hedret. Fellesnevneren for vinnerne er et stort pågangsmot, gjennomføringsevne og mot til å se andre.

Ambulansearbeideren
De som kjenner ham, er usikre på om de ville ringt 113 eller direkte til ham. Ambulansearbeider Øyvard Sørensen blir omtalt som en hverdagshelt og sønnen mente han fortjente en helt spesiell takk.

Kommunalsjefen
Det settes store krav til landets kommuner. I Stord kommune jobber Knut Johannes Gram  som kommunalsjef. Han ble hyllet for sin evne til å være nettopp en god leder.

Renholderen
Mildrid Hansen har i 30 år jobbet som renholder i Nesseby kommune. Med på vasketralla har hun alltid en hammer. Nylig fikk hun en stor takk for innsatsen.

Jordmoren
Entusiastiske kolleger satt tett i tett på pauserommet – klare for å gi jordmor Trude Hulbak Røland  en stor overraskelse og helt spesiell takk for sin innsats på vegne av vanskeligstilte gravide.

Ungdomskontakten
-Jeg elsker jobben min, det å jobbe med mennesker… Jeg klarer ikke å se noe annet. Det gir meg energi og styrke, sier Kåre Bjørnar Olsen som er ungdomskontakt i Lyngen kommune.

Sykepleieren
Å jobbe med mennesker i den siste fasen av livet kan være krevende, både på et faglig og personlig nivå. Derfor trenger vi sykepleiere som Else Braut Olaussen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn