28.06.17

Pensjonsordboka

Pensjonsordboka

Pensjon – er det du skal leve av når du blir pensjonist. Én del kommer fra folketrygden, noe kommer fra arbeidsgiver (tjenestepensjonen) og noe bør du spare selv.

Tjenestepensjon (i det offentlige) –
pensjonsordning hvor du sammen med folketrygden skal få cirka 66 prosent av lønnen når du går av med pensjon.
Les mer om offentlig tjenestepensjon.

Tjenestepensjon (i det private)
–er en pensjon som supplerer folketrygden, og er delt inn i:

  • Innskuddspensjon – dette er den vanligste pensjonsordningen i privat sektor.
    Arbeidsgiver setter inn et fast innskudd. Pensjonen blir et resultat av innbetalingen og avkastningen på disse. Den ansatte er selv ansvarlig for forvaltningen og bestemmer avkastningsrisikoen.
  • Ytelsespensjon – pensjonen er forhåndsavtalt, og du er garantert pensjonsutbetaling etter fastsatt nivå.
  • Pensjonskapitalbevis – er oppspart pensjon fra tidligere arbeidsforhold med innskuddspensjon. De kan du flytte til andre pensjonsleverandører.
  • Fripoliser – er oppspart pensjon fra en tidligere ytelsespensjon i privat sektor. De er for tiden ikke mulig å flytte.

Les mer om privat tjenestepensjon.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn