02.11.17

Når barna er ute av redet

Når barna er ute av redet

For Hilde (46) og Rune (47) er det en selvfølge at de ikke bruker mer enn de har. – Vi har vært nøkterne, og tror vi har kommet godt ut av det, når vi nå ser på verdistigningen på det vi eier, sier Hilde.

Det er mange måter å spare på, og for Hilde Viskjer Halvorsen og Rune Halvorsen har det handlet om å bygge opp verdier over tid. De har prioritert hus og barnas oppvekst fremfor blant annet egen pensjonssparing. I 1996 solgte Hilde og Rune leiligheten sin i tomannsboligen i nærheten, og tok opp mer lån for å realisere husdrømmen.

– Vi begynte nøkternt og tok en etasje av gangen. Vi flyttet inn i første etasje mens vi innredet og gjorde ferdig andre etasje selv, forteller Rune.

Etter hvert som økonomien ble bedre, bygget de ut og pusset opp etter behov. Familien har vært flinke til å holde huset og hagen godt ved like, og garasjen tyder på at det er flere både snekkerkyndige og bilinteresserte i familien. Sønnen Tobias (14) gleder seg til vinterens prosjekt som er å lakkere den gamle restaurerte bobla.

klp_behandlet10

Ikke tenkt så mye på pensjon
De er et godt team, og hverdagen går rundt uten store problemer. Men når vi snakker om pensjonssparing har ekteparet, i likhet med mange andre i samme aldersgruppe ikke vært så bevisste på å spare målrettet til pensjon. KLPs befolkningsundersøkelse bekrefter sparemønsteret– funnene viser at det kun er 46 prosent av de mellom 40 og 49 år som sparer til pensjon

– Det er forståelig at interessen for egen pensjon blir større når du blir eldre og pensjonsalderen kommer nærmere. Når man er veletablert i boligmarkedet og barna er på vei ut av redet, er det typisk at mange begynner å tenke mer på det, sier KLPs pensjonsøkonom Øyvind Røst.

Det er viktig å huske på at selv om man er hjemme med små barn får man pensjonsopptjening i folketrygden.

Rune kan ikke huske at de hadde samme fokus på privat pensjonssparing som unge og nyetablerte har i dag. Men de var klar over at det ikke var så bra for pensjonsopptjeningen at Hilde valgte å jobbe redusert i en lengre periode.

– Det var et valg jeg tok for å være hjemme når barna var små. Jeg ble oppfordret til å spare på annen måte, men jeg gjorde ikke noe med det, for det virket så veldig langt frem i tid, forteller Hilde.

Når de ser seg tilbake er de enige om at det var verd det. Nå er de to eldste jentene Pernille (21) og Lotte (18), flyttet ut for å studere, mens Tobias (14) har noen år igjen hjemme før han skal ut i verden.

– Det er viktig å huske på at selv om man er hjemme med små barn får man pensjonsopptjening i folketrygden, beroliger Øyvind Røst.

Hjelper barna
Hilde og Rune Viskjer har lagt til rette for at barna skal kunne klare seg selv.

– Vi tror ikke at folk flest kan fylle barnas BSU-konto, eller at de fleste har mulighet til å kjøpe en egen studentleilighet til dem, sier Rune.

– Våre barn har kunnet bo hjemme så lenge de ville, jobbe og tjene seg opp penger til studentlivet, det nyter de godt av nå.

I tillegg får barna god hjelp til det de måtte trenge underveis, selv om den opprinnelige planen om å spare all barnetrygden ikke ble noe av.

– Vi hadde jo en plan om å sette barnetrygden på sparekonto da den kom, men oppdaget fort at vi trengte den rett og slett til utstyr og klær til barna, sier Hilde.

Slik er det også for mange, påpeker KLPs pensjonsøkonom.

– Barnetrygden kommer ofte godt med når barna er små. Sparing i fond eller på konto er heller ikke den eneste måten å spare på, sier Øyvind Røst.

– Å betale ned på gjeld er en veldig god spareform, fordi pengene kan lånes opp og gis til barna når de skal kjøpe bolig, om man ønsker det. Du får også bedre «avkastning» ved å nedbetale gjeld enn ved å spare på bankkonto.

Har du lite gjeld som pensjonist, gir det også muligheter for å låne opp penger som du kan bruke i alderdommen.

– Det finnes flere låneformer som egner seg for pensjonister, sier han.

Spart i fast eiendom
Etter at ekteparet bygde huset i 1996 har de betalt hardt ned på boliglånet.

– Vi regner jo med at når vi en gang skal gå av med pensjon så er huset gjeldfritt, sier Rune.

Da vil de i tillegg være bare to voksne mennesker og kostnadene ved å bo her vil være mye lavere enn i dag.

– Vi har vært veldig nøkterne og har et bevisst forhold til tingene våre og tar vare på dem. Vi bytter bare ut når det er behov. Jeg tror at vi nyter godt av den holdningen, sier Hilde.

Det nyeste er at Hilde og Rune har investert i aksjer i Runes arbeidsplass.

– Dette er på en måte vår pensjonssparing. Det håper vi gir avkastning på lang sikt til vi en gang går av med pensjon, sier Rune.

SPARETIPS FOR DEG SOM ER MIDT I LIVET MED STORE BARN

Mindre gjeld gir mange fordeler. Du får en avkastning som tilsvarer lånerenten. Det gir trygghet i økonomien og frigjør mulighetene til å låne til andre ting.

Spar regelmessig i aksjefond. Når du sparer med lang tidshorisont, passer sparing i aksjefond bra. Du får sannsynligvis høyere avkastning enn å spare på bankkonto. Det er ikke risikofritt å spare i aksjefond, men ikke selg aksjefondet når det er kriser i aksjemarkedet. Så lenge du er yrkesaktiv bør du spare. Når alderdommen kommer, bør du selge deg ut over lang tid for å redusere risikoen. Det øker sannsynligheten for å få god avkastning samtidig som du reduserer risikoen.
Skulle det komme en krise i livet ditt og du trenger pengene, kan du likevel selge aksjefondsandelene. Det er også en av fordelene med å spare i aksjefond. Denne sparingen kan gjerne foretas gjennom den nye aksjesparekontoen (ASK) som ble lansert i september 2017.

Spar i ny IPS (individuell pensjonssparing). Denne ordningen blir skattemessig trolig mer lønnsom enn å spare direkte i aksjefond, men husk at pengene i IPS bindes til pensjon. IPS passer godt for de som har en trygg økonomi og kan avse pengene de setter inn til alderdommen. Spar gjerne i både IPS og ASK.

Øyvind Røst

Øyvind Røst, pensjonsøkonom i KLP

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn