21.10.16

Medlemsfordeler i KLP

Medlemsfordeler i KLP

Alle som har pensjon i KLP er medlem hos oss. Dette gjelder både for deg som har en offentlig tjenestepensjonsordning, og for deg som jobber et sted med innskudds- eller foretakspensjon.

Pensjonen din blir viktig den dagen du slutter å jobbe fordi du når en viss alder, eller hvis du skulle bli arbeidsufør. En god pensjon er derfor en viktig sikkerhet for fremtiden. I tillegg får du også en rekke andre fordeler som følger med jobben.

 

En av Norges beste pensjonsordninger

KLP er et av Norges største livsforsikringsselskaper og har levert pensjon til nordmenn i over 60 år. Vår offentlige tjenestepensjonsordning er en av Norges beste pensjonsordninger, fordi du får en garantert prosent av sluttlønn når du går av med pensjon.

De som har innskudd- og foretakspensjon hos oss sitter igjen med en større andel av sparepengene selv på grunn av våre lave kostnader.

Mulighet til å gå av med tidligpensjon

De fleste ansatte i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med tilknytning til offentlig sektor kan få AFP (avtalefestet pensjon) fra KLP i perioden fra de er 62 – 67 år. Noen særskilte yrkesgrupper kan også gå av tidlig med alderspensjon.

Trygghet om du blir ufør

Dersom du er uheldig og blir arbeidsufør, kan du ha rett til uførepensjon fra KLP. Uførepensjonen er det du skal leve av når inntektene dine går ned på grunn av sykdom eller skade.

Gode lånebetingelser

Fordi du er medlem i KLP gjennom din pensjonsordning får du våre beste renter og laveste gebyrer.

Som medlem får du alltid vår beste boliglånsrente. Sjekk renten på klp.no Du får også gode betingelser på BSU, god rente på brukskonto og sparekonto. KLP Banken tilbyr medlemmene gratis visa-kort.

Gode forsikringsbetingelser

Som medlem får du lave priser på forsikringer. Gå til klp.no og beregn pris på sekunder! Hos oss kan du beregne pris på hele 18 ulike forsikringer.

Markedets laveste forvaltnings­honorar ved sparing i fond

KLP Kombinasjonsfond passer for deg som sparer langsiktig (+5 år) og ønsker lavere risiko enn ved sparing i aksjefond. KLP tar «mindre av kaka» enn andre fondsforvaltere, og medlemmer betaler kun 0,25% i forvaltningshonorar for andeler i KLP Kombinasjon M. KLPs fond scorer høyt på medienes lister over de beste og billigste fondene.

Flytt dine pensjonskapitalbevis til oss og få mer igjen for pengene

Hvis du har vært ansatt i privat sektor og hatt en innskuddspensjonsordning, har du opparbeidet deg en rettighet som kalles pensjonskapitalbevis. Hos oss får du pensjonssparing til godt under halv pris for at du skal sitte igjen med mer av sparepengene dine selv.  For full oversikt over medlemsfordelene dine, sjekk klp.no/medlem

Trygghet for dine nærmeste

Når en som er KLP-medlem faller fra, kan ektefelle, barn eller registrert partner ha krav på etterlattepensjon. Fraskilt ektefelle kan også ha rett til etterlattepensjon. Noen medlemmer har også en ekstra sikkerhet gjennom gruppelivsforsikring. Dette er en livsforsikring arbeidsgiver tegner på vegne av de ansatte. Husk å sjekke hva du har og informer partneren din om det.

Husk at du kan sjekke oppdaterte betingelser og priser på bank, fond og forsikring på klp.no/medlemsfordeler

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn