17.03.17

-Med dagens ordning vil det bli det bli mange tapere på sikt

-Med dagens ordning vil det bli det bli mange tapere på sikt

-Vi har mye å lære av andre land, skriver LO-leder Gerd Kristiansen i sin gjestekommentar.

Pensjon er komplisert fordi den kommer fra flere kilder, Folketrygd, AFP og tjenestepensjon fra jobben. Det er helheten som teller, gjennom et langt yrkesliv. Systemet må også ivareta jobbskifter langt bedre enn i dag. De som skifter jobb i privat sektor blir tapere, og det er også for mange som har lave minimumsordninger.

Det må bli mer sammenheng og vi må unngå utstedelser av pensjonsbevis og utskilling av løsrevne pensjonsbiter hver gang man skifter jobb, fordi det kan føre til at store deler av pensjonen går tapt på veien. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette, men det er mange motkrefter og mange interesser å ivareta. Mitt inntrykk er at de folkevalgte dessverre er for lite opptatt av helheten, og mest opptatt av enkeltspørsmål som minstepensjon til gifte den ene dagen, og ugifte den neste dagen.

Vårt utgangspunkt er videre at ingen skal tape på overgangen til en ny og bedre offentlig tjenestepensjon (OFTP). Med dagens ordning vil det bli mange tapere på lengre sikt. Vi har mye å lære av andre land. Særlig Finland har et helintegrert system der alle får samme pensjonsytelse for samme lønn og opptjening, uansett hvor du jobber. Et knippe pensjonskasser betjener ulike deler av samfunnet, og systemet finansieres dels av statsbudsjettet og dels av premier og innskudd betalt av arbeidsgivere og arbeidstakere. Samlet pensjon betales av den ordningen du sist tilhørte, og pensjonskassene gjør opp seg imellom etter same mønster som i offentlig sektor i Norge. Ingen taper på å skifte jobb, og ingen arbeidsgivere opplever det som noe problem. Sverige og Danmark har brede kollektive pensjonsordninger i arbeidslivet som utfyller ytelsene fra folketrygden. Av land vi kan sammenlignes med, har vi det dårligst organiserte systemet for tjenestepensjon.

I 2017 skal vi evaluere pensjonsreformen, sammen med NHO og myndighetene. Innsatsen for å unngå tapere som slås ut tidlig i arbeidslivet og får lave pensjoner kommer til å være i fokus, og vi må også ha gode løsninger for de som etter et langt arbeidsliv har behov for å gå av tidligere enn de fleste, og ikke har samme muligheter som andre. Det er store forskjeller mellom grupper i arbeidslivet her. Jeg håper vi kan få et trepartssamarbeid som gir et mer samlet system enn dagens. Vi har ikke råd til å sløse med en eneste krone, når levealderen øker så mye som den nå ser ut til å gjøre.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn