27.10.16

Trygghet i alle faser av livet

Trygghet i alle faser av livet

En 22-åring som begynner som fritidsleder i en kommune i dag er mye mer usikker på hvilken pensjon hun ender opp med enn det dagens 60-åringer var på samme alder.

Med god grunn. Verden så annerledes ut for en 22-åring for 40 år siden.  Arbeidslivet er blitt mer mangfoldig og vi skifter jobb oftere enn før.  Pensjonsreformen i folketrygden fra 2011 forandret det norske pensjonssystemet radikalt, men mange endringer gjenstår.
Det haster med å få nye pensjonsregler på plass, slik at du og jeg kan få gode svar når vi skal planlegge pensjonisttilværelsen vår.

Vår 22-åring vil kanskje om noen år få seg jobb i privat sektor, og så skifte tilbake til en jobb i det offentlige igjen. Kanskje vil hun jobbe til hun er 72 år. Med ulike pensjonsordninger i det private næringsliv og mellom det private næringsliv og det offentlige, er det viktig at de ulike ordningene kan sees i sammenheng. Først da blir det mulig for den enkelte å vurdere hvor mye og lenge man vil arbeide og når man vil begynne å ta ut pensjon.

Det er fantastisk at gjennomsnittsnordmannen i dag er friskere, sprekere og lever lenger enn før

Én ting er helt klart, vi må jobbe lenger enn vi har gjort før for å få like høy pensjon. Selv er jeg 55 år, og motivert for å jobbe utover 67 år. Det er fantastisk at gjennomsnittsnormannen i dag er friskere, sprekere og lever lenger enn før. Men det betyr også at vi er blitt dyrere pensjonister fordi utbetalingene blir over flere år enn før. Alle parter i arbeidslivet er klar over det og diskuterer blant annet muligheten for den enkelte til å få høyere pensjon ved å stå lenger i arbeid, og å gjøre det enklere å kombinere jobb og pensjon.

Det drøftes nå mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne i det offentlige hvordan en ny offentlig tjenestepensjon skal utformes. Når partene blir enige er KLP beredt til å levere det nye produktet. For den som er urolig for hva en slik endring vil bety, er det betryggende å vite at det er bred enighet om at offentlig tjenestepensjon fortsatt skal være en god pensjonsordning.

Jeg håper dette magasinet bidrar til å gjøre pensjons­systemet og hva som skjer innen pensjon mer forståelig for deg.

Vi i KLP jobber for å gi våre medlemmer trygghet i alle faser av livet. Uansett hvordan fremtidens pensjons­system blir.

God lesing!

signatur

Konsernsjef i KLP, Sverre Thornes

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn