20.03.17

Leder: Hvordan pensjonssystemet vårt blir i fremtiden angår oss alle

Leder: Hvordan pensjonssystemet vårt blir i fremtiden angår oss alle

Dagens offentlige tjenestepensjon er i ferd med å endres. KLPs store pensjonsundersøkelse viser at kommunale ledere mener forutsigbarhet i pensjonskostnadene peker seg ut som det aller viktigste.

En av utfordringene med dagens offentlig tjenestepensjon er at pensjonskostnadene oppleves som lite forutsigbare for arbeidsgiverne. Pensjon er en av de største utgiftspostene i kommunene og det er ikke overraskende at forutsigbarhet seiler opp på førsteplass når vi spør kommunale ledere om hva de mener er viktigst med en ny offentlig tjenestepensjon.

Pensjonskostnader er også noe av bakteppet når arbeidsgiverne og arbeidstakerne i det offentlige diskuterer hvordan en ny
offentlig tjenestepensjon skal utformes. Det må dessuten lønne seg å jobbe lenger. Mens folketrygden endret seg radikalt etter
pensjonsreformen i 2011, gjenstår det mye på offentlig tjenestepensjon. Det haster med å få nye regler på plass, slik at alle kan få gode svar når de skal planlegge pensjonstilværelsen. Pensjonsdebatten kan oppleves komplisert, fragmentert og utilgjengelig for de som ikke er tett på disse temaene i det daglige. I KLPs perspektivrapport har vi samlet de store spørsmålene, og belyser debatten. Hva mener de forskjellige partene? Hvordan står det norske pensjonssystemet seg sammenlignet med de nordiske landene? I denne rapporten svarer Norges ledende pensjonseksperter fritt om hva de mener om fellene, hvorfor
pensjon er vanskelig, hvem som blir fremtidens vinnere og tapere og hvordan de tror fremtidens pensjonssystem vil se ut.

KLP har en rådgivende rolle inn mot partene i forhandlingene, og vi er opptatt av å dele vår innsikt om effekten av de mulige endringene. Når partene blir enige er KLP beredt til å levere det nye produktet. Hvordan pensjonssystemet vårt blir i fremtiden angår oss alle. Jeg håper perspektivrapporten er nyttig og
interessant, både for deg som kan en del om pensjon og for deg som vil lære mer.

Sverre Thornes
Konsernsjef i KLP

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn