27.02.17

Kommune fikk erstatningskrav på 22 millioner kroner

Kommune fikk erstatningskrav på 22 millioner kroner

Skjervøy kommune fikk millionsøksmål da kaia kollapset. Etter to runder i retten ble kommunen frikjent.
- Denne saken viser at man fort kan havne i et betydelig ansvar, sier KLP-advokat Vidar Endal.

– Erstatningsansvaret kan bli omfattende og kostnadene store i saker som dette. Hvor strengt man dømmes avhenger veldig av omstendighetene på stedet, sier Vidar Endal.

Da deler av Skjervøy havn kollapset i 2013 fikk kommunen et erstatningskrav på 22 millioner kroner fra Bunker Oil. I kollapset dro kaia med seg en oljeledning fra bunkringsanlegget til selskapet. Ledningsbruddet forårsaket massiv forurensning med flere skadelidte, deriblant oppdrettere. 146.000 liter diesel rant ut i sjøen og saken blir omtalt som Norges største utslipp i havn.

Bunker Oil og forsikringsselskapet AIG tok boten fra kystverket og erstatningskravet fra oppdretterne, men snudde senere og saksøkte kommunen. De mente dårlig vedlikehold av kaia var den utløsende årsaken til ledningsbruddet og dermed forurensingen.

– Det stilles strengere krav til profesjonelle aktører, også hva gjelder vedlikehold.

Strenge krav
Kommunen har nå blitt frikjent i både tingretten og lagmannsretten. Partene har også blitt enige om et forlik på kostnadene for oppryddingsarbeidet.

KLP- advokaten påpeker at utfallet av saken fort kunne blitt annerledes.
-Det varierer hvor strengt retten bedømmer slike saker. Det stilles strengere krav til profesjonelle aktører, også hva gjelder vedlikehold.
I dette tilfellet kunne heldigvis kommunen bevise at de hadde undersøkt kaia og informert godt nok om kaias tilstand, uten at Bunker Oil hadde sørget for adekvat sikring av anlegget. Kommunen hadde også sperret av de verste områdene, for å sikre for personskader, sier Endal

Domstolene mente dermed at Bunker Oil var nærmere til å bære risikoen for lekkasjer fra eget anlegg enn kommunen, selv om det var kommunens mangelfulle vedlikehold som var den utløsende årsak til lekkasjen.

-Det ble en dyr sak for Bunker Oil. Istedenfor å få dekket kravet sitt på 22 millioner kroner endte de opp med å måtte dekke kommunens kostnader med nesten kr 2 millioner til opprydning i havna pluss kr 1,8 millioner i sakskostnader for domstolene. De måtte også ut med omtrent like mye i sakskostnader til et rederi som de også hadde saksøkt for utslippet, sier Endal.

 

Stort oppryddingsarbeid

Brannvesenet på Skjervøy var raskt ute med lenser for å beskytte en rekke oppdrettsmerder i området. Halvannen time etter at brannvesenet meldte fra om skaden, var lekkasjen stanset

Kunne blitt dyrt
Havna er nå friskmeldt og gamlekaia har blitt revet. Teknisk sjef i Skjervøy kommune, Kjell Ove Lehne er glad saken er over.

-Vi håpet og trodde det skulle gå veien. Hjelpen vi fikk av KLP og advokatfirmaet Ræder som de samarbeidet med har vært rent fantastisk. Jeg har følt vi har vært i trygge hender, sier Lehne.

Saken har fått ham til å reflektere om hva som hadde skjedd om de hadde måttet betale kostnadene.
-Vi er forsikret for 10 millioner kroner, og  vi vurderer sterkt om må heve forsikringssummene. Det koster, men hadde vi tapt saken hadde det fått store konsekvenser for oss, sier han

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn