02.11.17

Enkel guide til fondssparing

Enkel guide til fondssparing

Tenker du på å spare i aksjefond, men synes det virker komplisert? Det er ikke så vanskelig som du tror. KLPs fondsekspert Ståle Øksnes gir deg en enkel oversikt.

De siste årene har flere nordmenn begynt å spare i aksjefond, men fortsatt er det mange som sparer på bankkonto med lav rente. Det er ikke så lurt, hvis du sparer langsiktig. Sparer du litt i fond hver måned, vokser sparepengene sannsynligvis mer på lang sikt enn de ville gjort på sparekonto i banken.

Her er den enkle forklaringen: Det er lurt å sette av litt penger i banken om du vil ha en buffer i hverdagen, for eksempel til ferie og uforutsette utgifter. Men skal du spare langsiktig tjener du ikke på å spare i banken. Det er fordi prisene i Norge stiger over tid, gjerne mer enn innskuddsrenten på bankkontoen. Når du sparer i aksjefond derimot, får du med deg verdistigningen i aksjemarkedet.

Ståle Øksnes

Hva er egentlig et fond?
Et fond er en investering der mange sparere går sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet. Når du sparer i fond sprer du risikoen på mange aksjer og/eller rentepapirer på en enklere og billigere måte enn du klarer selv.

Er det sikkert?
Sparer du i aksjefond tar du del i verdiskapningen på verdens børser, men du må tåle at verdien på sparepengene dine svinger på veien til sparemålet ditt. Aksjefond vil svinge i verdi og innebærer risiko, men du kan over tid forvente å få høyere avkasting enn andre spareformer. Lang sparehorisont bidrar til å redusere risikoen for tap.

Hvor lenge bør du spare?
For aksjefond anbefaler vi en tidshorisont på ti år (minimum fem år). Lang sparehorisont bidrar til å redusere risikoen for tap. Historisk har aksjefond gitt høyere avkasting enn andre spareformer. Du kan forvente at aksjefond gir 3-5 prosent høyere avkastning enn banksparing gjennomsnittlig per år.

Det finnes fond som passer for alle. Husk å sjekke forvaltningskostnadene til fondet. Her er det store forskjeller.

Veldig enkelt forklart finnes det to typer aksjefond; indeksfond og aktive aksjefond.

INDEKSFOND
Indeksfond er helt vanlige aksjefond, men med svært lave kostnader. Indeksfond har ikke som ambisjon å slå børsen. I stedet skal de speile markedsutviklingen så nært som mulig.

AKTIVE AKSJEFOND
Når du investerer i aktive aksjefond er det en forvalter som analyserer utviklingen i markedene og prøver å investere der det vil gi mest avkastning. Aktive aksjefond har høyere kostnader, nettopp fordi noen gjør en aktiv jobb med å forvalte pengene.

Hva er forskjellen i kostnader på indeksfond og aktive aksjefond?
Indeksfond har svært lave kostnader. Aktive aksjefond er ofte dyrere og kan derfor spise en stor del av avkastningen på sikt. Indeksfond kan ha årlige kostnader på 0,2-0,3 present, mens mange aktive aksjefond gjerne tar 1,5-2,0 prosent.

Hvilke fond bør jeg velge?
Det finnes mange ulike typer aksjefond. Det er lurt å velge globale indeksfond med lave forvaltningskostnader. De har god spredning på mange aksjer over hele verden, og derfor lavere risiko enn andre aksjefond. På klp.no kan du ta «fondsguiden» og enkelt finne ut av hva slags fond som passer for deg.

Spare til pensjon- hva er lurt da?

Regnestykke:

  • Du ønsker å spare 1000 kroner i måneden i 20 år.
  • Fondspakken «KLP Framtid» vil være et godt valg og passer for deg som ønsker å spare langsiktig til pensjon,
    sparing til barna eller en drøm for fremtiden. Du sprer sparepengene dine bredt over hele verden.
  • Etter 20 år kan sparepengene ha vokst til 554.783 kroner (med utgangspunkt i historisk avkastning siste 20 år).
  • Hvis du hadde spart de samme pengene i bank ville du sittet igjen med 307.050 kroner.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn