19.04.17

Dette skjer med pensjonen din når du skifter jobb

Dette skjer med pensjonen din når du skifter jobb

Det er spesielt én ting du må huske når du forlater arbeidsgiveren din.

Tekst: Therese Olavsrud

Bare tre av ti yrkesaktive nordmenn sjekker pensjonsordningen de får hos den nye arbeidsgiveren når de bytter jobb, viser en landsdekkende undersøkelse Opinion har gjennomført for KLP.

–Mange glemmer også å sjekke hva som skjer med pensjonen de hadde i den gamle jobben. Men det er lurt å ta grep –  det kan gi deg mer i pensjon, sier Øyvind Røst, pensjonsøkonom i KLP.

Røst sikter til de 1,4 millionene pensjonskapitalbevis som nordmenn eier. Dette er pensjonssparing du får når du slutter hos en arbeidsgiver i privat sektor med innskuddspensjon.

– Flytter du pensjonskapitalbevis til en leverandør som tar lave gebyrer, kan det gi mer i utbetaling den dagen du går av med pensjon. En forskjell på bare 1 prosent i årlige gebyrer, kan spise 25 prosent av pensjonen, sier Røst.

oyvind2

Hvis du slutter hos en arbeidsgiver med innskuddspensjon:

Dette er den vanligste pensjonsordningen i det private. Når du slutter i jobben, stoppes også pensjonssparingen. Da får du noe som kalles pensjonskapitalbevis. Lar du være å gjøre noe med disse pengene, risikerer du at gebyrene spiser av avkastningen på pensjonen. Det er fordi arbeidsgiveren ikke lenger betaler kostnadene for å forvalte pensjonen din.

Det er lurt å samle disse pensjonskapitalbevisene hos én leverandør, som ikke tar administrasjonsgebyrer. Forbrukerrådet har tidligere gått hardt ut mot banker og livselskap som tar høye gebyrer. KLP kommer best ut av gebyrsjekken på finansportalen.no.
–Du kan flytte pensjonskapitalbeviset når som helst. Det er mange nordmenn som har pensjonskapitalbevis de ikke vet om. Noen eier også flere, fordi de skifter jobb ofte. Du bør derfor starte med å sjekke hva du har på norskpensjon.no, sier Røst.


Hvis du slutter hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjon:

Har du offentlig tjenestepensjon tjener du ikke opp pensjonssparing på en konto. Du tjener opp medlemstid, som gir deg rett til alders-, uføre-, ektefelle og barnepensjon.

Den dagen du går av med pensjon får du en garantert prosent av sluttlønnen din. Hvor mye du får avhenger av hvor lenge du har vært medlem av pensjonsordningen. Det spiller ingen rolle hvor du jobber så lenge arbeidsgiveren har offentlig tjenestepensjon. For eksempel kan du bytte jobb mellom stat og kommune og fortsette å tjene opp medlemstid.

Når du slutter hos en arbeidsgiver i offentlig sektor, og begynner å jobbe i det private, stopper pensjonsopptjeningen i den offentlige tjenestepensjonen. Den dagen du eventuelt begynner å jobbe hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjon igjen, fortsetter du å bygge videre på tidligere opptjent medlemstid. I dag må du ha 30 års medlemstid for å få 66 prosent av lønnen i pensjon. Unge må belage seg på å jobbe litt lenger for å få samme pensjon, fordi vi lever lenger.

– Det blir sannsynligvis enda mer viktig å jobbe på heltid i flest mulig år i fremtidens pensjonssystem, fordi alle år du jobber kommer til å telle med, sier Røst.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn