17.03.17

Den vanskelige pensjonen

Den vanskelige pensjonen

Svært få har full oversikt over egen pensjon. Steinar Fuglevaag mener KLP og andre pensjonstilbydere «må stikke fingeren i jorda».

Samordningsregler, hybridpensjon, individuell pensjonssparing, påslagsmodell, delingstall, garantipensjon og AFP. Det norske pensjonssystemet er komplekst. Jon Hippe, forskningsleder ved Forskningsstiftelsen Fafo, svarer følgende på spørsmålet om hvorfor pensjon må være så vanskelig: – Fordi det er vanskelig.
– Jeg svarer ikke det for å være arrogant, men det er veldig teknisk. Og det er strømmer som går over uendelig mange år. Det er rett og slett veldig komplisert, med mange makro og mikroøkonomiske effekter, sier han.
Hippe mener at det er kvaliteten i pensjonssystemet som står i veien for å kunne gjøre det enklere.
– Enkelt blir det ikke, eller så er det synonymt med at man må gjøre det så dårlig, at det blir enkelt. Det er veldig stor fare for at enkelt er lik dårlig, sier han.

Hippe får støtte fra sjeføkonom Harald Magnus Andreassen, som mener de som utformer pensjonssystemet må ha evne til å løfte blikket lenger enn til den neste valgperioden.
– Det krever forståelse og et langsiktig perspektiv. Fra man gjør endringer tar det veldig lang tid før endringene gir effekter, sier sjeføkonomen i Swedbank.

Vi må ha et system så man vet hva man får i pensjon

Den enkeltes uvitenhet – og krav til pensjonstilværelsen
Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for å spare opp nok selv – til å motta den pensjonen de faktisk ønsker seg og vil være fornøyd med. Pensjonsundersøkelsen 2017 viser at bare halvparten av de under 30 vet hva slags pensjonsordning de har hos arbeidsgiveren sin. Samtidig svarer knapt en av fire i den samme aldersgruppen at de tror pensjonen vil være tilstrekkelig til å gi en god pensjonisttilværelse.
– Jeg tror på store frihetsgrader. Situasjonen kan være veldig ulik for den enkelte. Men det som er viktig er at man vet hva man går til. Vi må ha et system så man vet hva man får i pensjon, sier Stein Gjerding, sjeføkonom i arbeidsgiverforeningen Spekter.

Da trenger man noen å snakke med
En som ikke mener pensjon må være overdrevent vanskelig er Ole Jakob Knudsen I arbeidstakerforeningen Naturviterne.
– Men det vil jo heller aldri bli veldig lett. Litt sånn spøkefullt har vi jo sagt at det er måten vi beholder jobbene våre på. Knudsen mener det må kunne stilles krav til den enkelte. At folk burde klare å skjønne hvordan innskuddsordninger fungerer, og hvilke konsekvenser som følger av tidlig uttak og levealdersjustering.
– Det burde være innenfor hva folk forstår, sier han.

Assisterende generalsektretær i Naturviterne Ole Jakob Knudsen.

-Når det kommer ned til enkeltskjebner, så er det vanskelig for politikerne å holde linja, sier Ole Jakob Knudsen (51), assisterende generalsekretær i Naturviterne

Steinar Fuglevaag, som på Twitter titulerer seg selv som pensjonsnerd i Fagforbundet, mener KLP og andre pensjonstilbydere «må stikke fingeren i jorda».
– Vi drømmer jo om at det skal være enkelt. Men for våre renholdere som kom til Norge som 32-åringer og aldri har lært noe om det norske pensjonssystemet, er det vanskelig å se for seg at de bare skal logge seg på nettet for å sjekke hva de får utbetalt når de pensjonerer seg.
– Da trenger man noen å snakke med. Noen som svarer på spørsmålene dine og som faktisk forteller deg hva du lurer på. Det handler om å sette seg inn i medlemmenes situasjon, mener han.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn