21.04.17

–Pensjonisttilværelsen føles langt unna

–Pensjonisttilværelsen føles langt unna

Å ta ut pensjon er ikke nødvendigvis det samme som å gå ut av arbeidslivet. Ragnhild Stensrud er 70 år og i full jobb.

 

– Jeg har alltid tenkt at det er så lenge til jeg blir pensjonist. Nå har jeg akkurat fylt 70 år og det er fortsatt ikke noe tema. Jeg er heldig og har god helse, men jeg tror at jobben også er med på å gi god helse, sier Ragnhild.

En undersøkelse fra KLP viser at det ikke er først og fremst økonomi som får eldre til å stå lenge i jobb. Over 7 av 10 svarer de jobber ved siden av pensjon fordi det er givende.

Handler om å bli sett
Mange kommuner reviderer seniorpolitikken sin nå. Tidligere ordninger med redusert arbeidstid med full lønn og fridager blir tatt bort. Det er flere årsaker til dette, både at ordningene er kostbare og at effekten er usikker. Forskning fra Fafo viser at økonomiske tiltak har liten betydning for når de ansatte velger å ta ut pensjon.
For ansatte med høy utdannelse er det viktigst at deres kompetanse blir verdsatt, at de blir sett av leder og at de får interessante arbeidsoppgaver. For ansatte med fysisk belastende arbeid kan det i tillegg være viktig med tilbud om tilrettelegging av arbeidsoppgavene.

– Vi opplever at trenden går i retning av en livsfaseorientert personalpolitikk hvor det handler om å bli sett og inkludert i kommunens fremtidsplaner, uavhengig av alder, sier Vibeke Os Bratlie, avdelingsleder for HMS i KLP.

klp59

– Økonomiske tiltak har liten betydning for hvor lenge folk står i jobb , sier KLPs Vibeke Os Bratlie.

 

Os Bratlie peker også på forskning som forteller hva som støter folk ut av arbeidslivet.
– Det handler om faktorer som dårlig helse, belastende arbeid, omstillinger, dårlig arbeidsmiljø og ledelse. Dette kan føre til manglende opplevelse av mestring og manglende motivasjon. Vi ser at disse faktorene er like viktige i alle livsfaser, ikke bare for seniorer, sier hun.

Jobber på pensjonistlønn
Ragnhild Stensrud jobber som personalrådgiver i Gjøvik kommune, en arbeidsplass hun har hatt siden 1973. Den spreke 70-åringen har jobbet i full stilling hele veien, bortsett fra en periode mellom 62 og 67 år. Da fikk hun en fridag hver annen uke som et av kommunens seniortiltak.

– Jeg hadde nok jobbet uansett. Da mannen min fikk Alzheimer forventet nok mange at jeg skulle gå av med pensjon. Men jobben opplevdes da bare enda viktigere. Det var et sted å hente krefter , et sted å bruke krefter og et sted som ga trygghet. «Jobbfamilien» min betyr mye for meg, sier hun.

olsen1webroar

Ragnhild Stensrud er fortsatt i full jobb i Gjøvik kommune. Her er hun sammen med kollegene Elin G. Limoseth og Reidunn Tinmannsvik inne på rådhuset i mjøsbyen. Foto: Geir Olsen.

Ragnhild har valgt å jobbe på pensjonistlønn. Det er en mulighet ansatte i kommunal sektor har dersom de ønsker å jobbe samtidig som man tar ut offentlig tjenestepensjon. Det berører ikke pensjonen og blir som en ekstrainntekt.

For Ragnhild var det ikke økonomien som var avgjørende for valget om å stå i jobb. At ledere og kolleger gir uttrykk for at kompetansen hennes er ønsket, betyr mer.
– Det er ikke noe poeng å holde gamlinger i jobb hvis det ikke fungerer, så det er viktig at man har god dialog med lederen sin. Man bør ha jevnlige samtaler, gjerne hvert halvår, for å snakke om hvordan det fungerer. For min del har det vært viktig å vite at jeg ikke tar opp jobb for noen.

Bruker hverandres kompetanse
I avdelingen til Ragnhild er de ni stykker, med et aldersspenn fra 36 til 70 år. HR-sjef Elin Gundersen Liomseth kan ikke få fullrost henne nok.
-Ragnhild er en fantastisk dame, en drømmemedarbeider for en leder. Hun har ekstremt godt humør, er faglig dyktig, og en person som ikke lar seg stresse. Hun har en tro på at alle oppgaver lar seg løse og er veldig resultatorientert, sier hun.

Ragnhild sier selv at hun ikke er spesielt sterk innen data, men at dyktige kollegaer hjelper til. Hjelpen går andre veien også. Etter et langt arbeidsliv kan hun det meste om kommunalt avtaleverk, pensjon, lønnsfastsetting og lønnsforhandlinger.

– Jeg pleier å si at de er veldig gode på dataprogrammer, men at de kanskje ikke alltid er like trygge på innholdet i det som skal produseres. Fordi vi samarbeider godt, og bruker hverandres kompetanse, får vi en vinn-vinn-situasjon.
-Kollegene mine spøker med at jeg ikke får lov til å slutte før de skal pensjonere seg.

 

Jobb og pensjon

  • Om du jobber på vanlige lønnsvilkår i det offentlige etter at du har tatt ut pensjon, meldes du inn i ordningen igjen, noe som kan påvirke pensjonsutbetalingen.
  • Du kan jobbe så mye du vil i det private ved siden av pensjon uten at det påvirker pensjonen din. Eller på pensjonistvilkår i det offentlige.
  • Pensjonistlønn er en ordning hvor man jobber på en tariffavtalt timelønn, uten å bli meldt  inn i den offentlige pensjonsordningen igjen. Den vanlige satsen er (for tiden 191 kr timen + tillegg). Det er ikke alle arbeidsgivere som tilbyr arbeid på pensjonistvilkår. Helseforetak gjør det for eksempel ikke. Sjekk derfor med arbeidsgiveren din om du kan jobbe på pensjonistlønn og hvor mye det utgjør.
  • For de som ønsker å stå i jobb, men trappe ned, kan en mulighet være å ta ut delvis pensjon og fortsette i deltid. Hva som lønner seg er helt avhengig av individuelle forhold.  Både antall år med opptjening, når du er født, inntekt, skattemessige forhold og hvor lenge du jobber kan ha betydning.

 

Av: Therese Olavsrud       Foto: Geir Olsen/Skjalg Bøhmer Vold

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn