19.10.16

10 viktige spørsmål om din pensjon

10 viktige spørsmål om din pensjon

Hva må man passe på når man bytter jobb sent i karrieren? Pensjonsøkonom Øyvind Røst, svarer på de mest sentrale spørsmålene om pensjon.

oyvind_rust

1. Når bør jeg begynne å tenke på pensjon?

– Når du har kommet i fast arbeid.

2. Hvor viktig er det å sjekke pensjonsordningen når man skifter jobb?

– Det er fornuftig å sjekke pensjonsordningen når du bytter jobb. En god pensjonsordning fra arbeidsgiver kan bety mye for din levestandard som pensjonist.

3. Hva må man passe på når man bytter jobb sent i karrieren?

– Sjekk spesielt om du mister rettigheter til AFP (avtalefestet pensjon) ved å bytte jobb. Du kan tape over en million kroner om du mister AFP-rettigheter.

4. Taper man pensjon ved å jobbe deltid?

– Ja, de som er født i 1962 eller senere får opptjening av lønn gjennom hele yrkeskarrieren i folketrygden. Du går glipp av pensjonsopptjening om du jobber deltid. Jobber du i offentlig sektor, kan du fortsatt få full opptjening i den offentlige tjenestepensjon om du jobber på heltid i 30 år, men det kan bli endringer i reglene for de yngre årskullene.

5. Bør man søke seg til heltidsstillinger for å få mer pensjon?

– Ja, det er fordelaktig å jobbe på heltid når det gjelder pensjonsopptjening. De som er født etter 1962 får 18,1 prosent i pensjonsopptjening i folketrygden av all lønn inntil 7,1 G (657 290 kroner) mellom 13 og 75 år.

6. Ved hvilken gjeldsgrad bør man begynner å spare?

– Når gjelden er under 75 prosent av lånesikkerheten bør du starte sparing i aksjefond. Når gjelden er «komfortabel», i forhold til husstandsinntekten og innenfor 60 prosent av lånesikkerheten, bør du øke sparingen i aksjefond.

7. Hva gjør man hvis bedriften endrer pensjonssystem?

– Sett deg inn i det nye pensjonssystemet. Arbeidstagerne kan ofte forhandle om innholdet og satsene i et nytt pensjonssystem og om kompensasjon som for eksempel økt lønn for dem som kommer dårligst ut.

8. Må man betale skatt av pensjonen?

– Ja, du må betale skatt av alderspensjon, men skatten er litt lavere enn skatt på lønn. De som bare får det som kalles minste pensjonsnivå i folketrygden, skal slippe å betale skatt.

9. Mange får mye i arv når de, for eksempel er i 50-årene. Hvordan bruker man den best med tanke på pensjon?

– Nedbetal gjeld og spar i aksjefond. Arver du når det er mindre enn fem år til du sannsynligvis vil pensjonere deg, bør du prioritere å nedbetale gjeld.

10. Når man sier ja til slutt­pakke, hva bør man passe på?

– Du kan i visse tilfeller miste retten til AFP om du sier ja til en sluttpakke.

 

Kilde: Spørsmålene er hentet fra en større pensjonsartikkel i VG 8. oktober hvor Øyvind Røst, pensjonsøkonom i KLPsvarte.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn